Löner - lönefrågor

Köpings Redovisningsbyrå gör varje månad löner åt några hundra anställda fördelat på ett 30 tal företag. På så sätt har vi stor erfarenhet av lönefrågor, och självklart använder vi moderna löneadministrationsprogram för att lösa lönehanteringen.

För Dig som företagare betyder det att Du får en erfaren löneavdelning med stor erfarenhet trots att Ditt företag inte är i den storleken. Du kan släppa taget om alla löneavier och betalningsdagar, kontrolluppgifter mm. Om Du vill så kan vi även göra betalningen av löner till bolagets anställda.

Det vi fixar är:

- Löneavier postade till anställda
- Bokföringsunderlag från månadens lönekörning
- Underlag för skatter och arbetsgivaravgifter
- Kontrolluppgifter, FORA och annan rapportering av löner
- Hjälp med arbetsgivarintyg och övriga blanketter för anställda
- Betalning av löner
- Bollplank till alla lönefrågor