Fakta om skatter mm

Basbelopp och konsumentprisindex
Basbelopp          
  2017 2018 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500 47 300 47 600
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400 66 800  68 200
           
           
Konsumentpris- index           
Oktober index 323,38  330,72  336,04 336,97  

 

Mervärdesskatt
Följande procentsatser gäller från och med 1 jan 2001:(oktober)

Skattesats exkl moms inkl moms
Allmän moms 25% 20%
Livsmedel, hotellrum 12% 10,71%
Allmänna nyhetstidningar
Resor, biobiljetter
Viss idrott och kultur
6% 5,66%

 

 

* Beloppen nedan avser 2021 och belopp inom parentes avser föregående år

 Representationsbelopp

Måltidskostnad vid extern representation är numera aldrig avdragsgill kostnad för företaget, man får dock fortfarande göra avdrag för mervärdesskatt enligt vissa regler.
Personalfest

Måltidskostnader vid personalfest och liknande tillställningar är inte längre avdragsgill kostnad för företaget. Mervärdesskatten får företaget avdrag för som tidigare.

Andra kostnader som fortfarande är avdragsgille vid personalrepresentation är:

Kringkostnader (lokal, musik mm) högst 180 kr + moms per person.
Gäller även de anställdas familjer.
Högst 2 personalfester per år.

Vid fler fester blir resultatet att dessa ej är avdragsgilla. Någon skattepliktig förmån blir det i normalfallet ej för personalen.

Traktamente i Sverige

Helt maxbelopp för dag i samband med övernattning: 240 kr (240 kr)
Nattschablon: 120 kr (120 kr)

Från och med 2001 gäller traktamentesregler även den som driver enskild firma och handelsbolag.

Förmånsvärde fri kost

Lunch eller middag: 100 kr (98 kr)
Frukost: 50 kr (49 kr)
Helt fri kost: (minst 3 mål per dag) 250 kr (245 kr)

Bilersättning

Privat bil - Högst 18,50 kr (18,50 kr) per mil är skattefri 2015.
Tjänstebil - För bensin är 9,50 kr (9,50 kr) per mil skattefritt, för diesel 6,50 kr (6,50 kr) per mil.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften är 31,42% (31,42%) i normalfallet.

Egenavgiften är 28,97% (28,97%) i normalfallet.

Brytpunkter

På den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 523 200 (509 300) kronor får du betala statlig skatt (20%).

Värnskatten på 5% som gav en statlig skatt på 25% på inkomster över 689 300 inkomstår 2020 är borttagen.

Beskattningsbar inkomst är inkomst efter avdrag för allmän pensionsavgift och grundavdrag.

Inkomst för maximal pension före allmän pensionsavgift 550 374 ( 539 076 ) och för maximal sjukpenning 380 800 ( 378 400 ).

 

Skattefri årsinkomst är 20 135 kr (20 007 kr).

Skattefri gåva

Beloppen är ett gränsvärde, inte grundavdrag, och om gåvans värde överstiger gränsen, blir hela gåvan skattepliktig.

  • Julgåva 450 kr inkl. moms
  • Jubileumsgåva (företagets jubileum, t.ex. 25 år) 1 350 kr inkl. moms
  • Minnesgåva (t.ex. 50-årsdag eller 25 år i tjänsten) 15 000 kr inkl. moms
  • Representations- och reklamgåva högst 300,- plus moms