Vilket/vilka långsiktiga mål har Ditt bolag?
Vilka av företagets kunder är olönsamma?
Vilka är Dina tre största/svåraste konkurrenter?
Varför fördubblar Du inte omsättningen i Ditt bolag?
Har Du en aktuell budgetuppföljning för innevarande år?
Vilka två nyckeltal speglar Din verksamhet bra?
Det gäller att vara ”etta”, eller minns Du vem som var andre man på månen?
Tycker Du att Din redovisningskonsult är svår att förstå?
Vilken av Dina kundgrupper är den som genererar mest vinst i SEK?
Vad skall Ditt företag sälja för produkt/tjänst om tre-fyra år?
Vilka produkter/tjänster kommer att försvinna ur företagets sortimentet?
Vilken varugrupp genererar mest vinst i SEK hos Ditt företag?
Vilka är Ditt företags bästa konkurrensmedel?
Är Din redovisningskonsult ett bra bollplank för Dig?
Hur stor del av företagets omsättning svarar ”nyckelkunderna” för?
Är företagets ”nyckelkunder” de mest lönsamma för företaget?
Vilka är bolagets två största hot med ett 2 års perspektiv?
Vilket soliditets- och likviditetstal hade bolaget vis senaste bokslutet?
Vilket/vilka långsiktiga mål har Ditt bolag?
 
 
Vad är fördelningen på det som kostar i Din verksamhet i %?
material, personal, övriga kostnader, finansiering?
Hur bra är Du på att ge personalen beröm och tillrättavisningar så att det uppfattas rätt och i slutändan blir positivt för företaget?