Fakta om skatter mm

Basbelopp
  2016 2017 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 44 300 44 800 45 500 46 500 47 300
Inkomstbasbelopp 59 300 61 500 62 500 64 400  66 800

Mervärdesskatt

Följande procentsatser gäller från och med 1 jan 2001:

Skattesats exkl moms inkl moms
Allmän moms 25% 20%
Livsmedel, hotellrum 12% 10,71%
Allmänna nyhetstidningar
Resor, biobiljetter
Viss idrott och kultur
6% 5,66%

* Beloppen avser 2020 och belopp inom parentes avser föregående år

Representationsbelopp

Måltidskostnad vid extern representation är numera aldrig avdragsgill kostnad för företaget, man får dock fortfarande göra avdrag för mervärdesskatt enligt vissa regler.

Personalfest

Måltidskostnader vid personalfest och liknande tillställningar är inte längre avdragsgill kostnad för företaget. Mervärdesskatten får företaget avdrag för som tidigare.

Andra kostnader som fortfarande är avdragsgille vid personalrepresentation är:

Kringkostnader (lokal, musik mm) högst 180 kr + moms per person.
Gäller även de anställdas familjer.
Högst 2 personalfester per år.

Vid fler fester blir resultatet att dessa ej är avdragsgilla. Någon skattepliktig förmån blir det i normalfallet ej för personalen.

Traktamente för Sverige

Helt maxbelopp för dag i samband med övernattning: 240 kr (230 kr)
Nattschablon: 120 kr (115 kr)

Från och med 2001 gäller traktamentesregler även den som driver enskild firma och handelsbolag.

Förmånsvärde fri kost

Lunch eller middag: 98 kr (98 kr)
Frukost: 49 kr (49 kr)
Helt fri kost: (minst 3 mål per dag) 245 kr (245 kr)

Bilersättning

Privat bil - Högst 18,50 kr (18,50 kr) per mil är skattefri 2015.
Tjänstebil - För bensin är 9,50 kr (9,50 kr) per mil skattefritt, för diesel 6,50 kr (6,50 kr) per mil.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften är 31,42% (31,42%).

(i normalfallet)

Egenavgiften är 28,97% (28,97%)

Brytpunkter

På den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 509 300 (490 700) kronor får du betala statlig skatt (20%).

Värnskatten på 5% som gav en statlig skatt på 25% på inkomster över 689 300 (662 300) kronor 2019 är borttagen från inkomstår 2020.

Beskattningsbar inkomst är inkomst efter avdrag för allmän pensionsavgift och grundavdrag.

Inkomst för maximal pension före allmän pensionsavgift 539 076 ( 519 700 ) och för maximal sjukpenning 378 400 ( 372 000 ).

 

Skattefri årsinkomst är 20 007 kr (19 670 kr).

Skattefri gåva

Beloppen är ett gränsvärde, inte grundavdrag, och om gåvans värde överstiger gränsen, blir hela gåvan skattepliktig.

  • Julgåva 450 kr inkl. moms
  • Jubileumsgåva (företagets jubileum, t.ex. 25 år) 1 350 kr inkl. moms
  • Minnesgåva (t.ex. 50-årsdag eller 25 år i tjänsten) 15 000 kr inkl. moms
  • Representations- och reklamgåva högst 300,- plus moms