Fakta om skatter mm

Basbelopp
  2015 2016 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 500 44 300 44 800 45 500 45 600 
Inkomstbasbelopp 58 100 59 300 61 500 62 500  64 400

Mervärdesskatt

Följande procentsatser gäller från och med 1 jan 2001:

Skattesats exkl moms inkl moms
Allmän moms 25% 20%
Livsmedel, hotellrum 12% 10,71%
Allmänna nyhetstidningar
Resor, biobiljetter
Viss idrott och kultur
6% 5,66%

* Beloppen avser 2018 och belopp inom parentes avser föregående år

Representationsbelopp

Måltidskostnad vid extern representation är numera aldrig avdragsgill kostnad för företaget, man får dock fortfarande göra avdrag för mervärdesskatt enligt vissa regler.

Personalfest

Måltidskostnader vid personalfest och liknande tillställningar är inte längre avdragsgill kostnad för företaget. Mervärdesskatten får företaget avdrag för som tidigare.

Andra kostnader som fortfarande är avdragsgille vid personalrepresentation är:

Kringkostnader (lokal, musik mm) högst 180 kr + moms per person.
Gäller även de anställdas familjer.
Högst 2 personalfester per år.

Vid fler fester blir resultatet att dessa ej är avdragsgilla. Någon skattepliktig förmån blir det i normalfallet ej för personalen.

Traktamente för Sverige

Helt maxbelopp för dag i samband med övernattning: 230 kr (230 kr)
Nattschablon: 115 kr (115 kr)

Från och med 2001 gäller traktamentesregler även den som driver enskild firma och handelsbolag.

Förmånsvärde fri kost

Lunch eller middag: 98 kr (94 kr)
Frukost: 49 kr (47 kr)
Helt fri kost: (minst 3 mål per dag) 245 kr (235 kr)

Bilersättning

Privat bil - Högst 18,50 kr (18,50 kr) per mil är skattefri 2015.
Tjänstebil - För bensin är 9,50 kr (9,50 kr) per mil skattefritt, för diesel 6,50 kr (6,50 kr) per mil.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften är 31,42% (31,42%).

(i normalfallet)

Egenavgiften är 28,97% (28,97%)

Brytpunkter

På den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 490 700 (455 300) kronor får du betala statlig skatt (20%).

På beskattningsbar inkomster över 689 300 (662 300) kronor är den statliga skatten 25%.

Beskattningsbar inkomst är inkomst efter avdrag för allmän pensionsavgift och grundavdrag.

Inkomst för maximal pension före allmän pensionsavgift 519 700 ( 504 375 ) och för maximal sjukpenning 372 000 ( 364 000 ).

 

Skattefri årsinkomst är 19 670 kr (19 246 kr).

Skattefri gåva

Beloppen är ett gränsvärde, inte grundavdrag, och om gåvans värde överstiger gränsen, blir hela gåvan skattepliktig.

  • Julgåva 450 kr inkl. moms
  • Jubileumsgåva (företagets jubileum, t.ex. 25 år) 1 350 kr inkl. moms
  • Minnesgåva (t.ex. 50-årsdag eller 25 år i tjänsten) 15 000 kr inkl. moms
  • Representations- och reklamgåva högst 300,- plus moms