Fakta om skatter mm

Basbelopp
  2014 2015 2016 2017 2018
Prisbasbelopp 44 400 44 500 44 300 44 800  
Inkomstbasbelopp 56 900 58 100 59 300 61 500  

Mervärdesskatt

Följande procentsatser gäller från och med 1 jan 2001:

Skattesats exkl moms inkl moms
Allmän moms 25% 20%
Livsmedel, hotellrum 12% 10,71%
Allmänna nyhetstidningar
Resor, biobiljetter
Viss idrott och kultur
6% 5,66%

* Beloppen avser 2017 och belopp inom parentes avser föregående år

Representationsbelopp

Måltidskostnad vid extern representation är numera aldrig avdragsgill kostnad för företaget, man får dock fortfarande göra avdrag för mervärdesskatt enligt vissa regler.

Personalfest

Måltidskostnader vid personalfest och liknande tillställningar är inte längre avdragsgill kostnad för företaget. Mervärdesskatten får företaget avdrag för som tidigare.

Andra kostnader som fortfarande är avdragsgille vid personalrepresentation är:

Kringkostnader (lokal, musik mm) högst 180 kr + moms per person.
Gäller även de anställdas familjer.
Högst 2 personalfester per år.

Vid fler fester blir resultatet att dessa ej är avdragsgilla. Någon skattepliktig förmån blir det i normalfallet ej för personalen.

Traktamente för Sverige

Helt maxbelopp för dag i samband med övernattning: 220 kr (220 kr)
Nattschablon: 110 kr (110 kr)

Från och med 2001 gäller traktamentesregler även den som driver enskild firma och handelsbolag.

Förmånsvärde fri kost

Lunch eller middag: 90 kr (88 kr)
Frukost: 45 kr (44 kr)
Helt fri kost: (minst 3 mål per dag) 225 kr (220 kr)

Bilersättning

Privat bil - Högst 18,50 kr (18,50 kr) per mil är skattefri 2015.
Tjänstebil - För bensin är 9,50 kr (9,50 kr) per mil skattefritt, för diesel 6,50 kr (6,50 kr) per mil.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften är 31,42% (31,42%).

(i normalfallet)

Egenavgiften är 28,97% (28,97%)

Brytpunkter

På den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 438 900 (430 200) kronor får du betala statlig skatt (20%).

På beskattningsbar inkomster över 638 500 (625 800) kronor är den statliga skatten 25%.

Beskattningsbar inkomst är inkomst efter avdrag för allmän pensionsavgift och grundavdrag.

Inkomst för maximal pension 496 305 ( 478 551 ) och för maximal sjukpenning 336 000

( 332 250 ).

 

Skattefri årsinkomst är 18 950 kr (18 739 kr).

Skattefri gåva

Beloppen är ett gränsvärde, inte grundavdrag, och om gåvans värde överstiger gränsen, blir hela gåvan skattepliktig.

  • Julgåva 450 kr inkl. moms
  • Jubileumsgåva (företagets jubileum, t.ex. 25 år) 1 350 kr inkl. moms
  • Minnesgåva (t.ex. 50-årsdag eller 25 år i tjänsten) 15 000 kr inkl. moms

Kontakta Köpings Redovisningsbyrå

Fyll gärna i detta kontaktformulär.
Felaktigt innehåll
Please tell us how big is your company.
Please type your full name.
Please specify your position in the company
Invalid email address.
Felaktigt innehåll
Invalid Input
Liten spam-spärr. Skriv i texten i rutan.
Invalid Input